آسیب های مزمن دوچرخه سواری (بخش دوم)

آسیب های مزمن دوچرخه سواری (بخش دوم)

اندازه ‌کردن دوچرخه یا فیت، فرایند سازگار کردن دوچرخه و سوار برای حداقل کردن احتمال آسیب و بهبود همزمان عملکرد است. فیت نامناسب می تواند زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های مزمن باشد.

اندازه ‌کردن دوچرخه (Bike Fit)

اندازه ‌کردن دوچرخه

معمولاْ پس از تعیین هدف دوچرخه‌سوار، فیت ‌کردن با بررسی سوابق پزشکی و معاینه با تمرکز بیشتر بر مشکلات ستون فقرات و  اندام‌های تحتانی آغاز می‌شود. سپس مرحله به‌ مرحله تنظیم مناطق تماس دوچرخه و سوار انجام می شود. سپس به میزان خم شدن تنه، وضعیت شانه‌ها و ارگونومی ستون فقرات گردنی رسیدگی می شود. اجزاء مختلف دوچرخه ممکن است تغییر کنند یا تنظیم شوند. در کنار روش‌های سنتی، فن‌آوری ثبت حرکت و مدل‌سازی کینماتیک دو و سه بعدی در دسترس‌اند؛ با این حال این روش‌ها از نظر پیش‌گیری از آسیب، عملکرد ورزشی با راحتی برتری مشهودی به هم ندارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن