ارتفاع زین دوچرخه

ارتفاع زین دوچرخه

تغییر ۹/۲ – ۶/۲ سانتی متر در ارتفاع زین باعث حدود ۱۰ درجه تغییر در میزان خم شدن زانو می‌شود. در فیت کردن دستی (استاتیک) دوچرخه، زاویه مناسب خم شدن زانو در پایین‌ترین موقعیت پدال ۳۰ – ۲۵ درجه، و در روش های مبتنی بر فن‌آوری ثبت حرکت،‌ این مقدار ۴۰-۳۰ درجه است. تعیین ارتفاع زین صرفاً بر مبنای طول اندام تحتانی می تواند غلط باشد.

آسیب‌های مزمن دوچرخه سواری

جلو-عقب کردن زین (Saddle Setback)

جلو یا عقب بودن زین، روی مختصات حرکتی مفصل زانو موثر است. قانون زانو روی دوک پدال در اکثر موارد کاربردی است. پس از تعیین اولیه ارتفاع زین در حالتی که قامه‌ها با زمین موازی‌اند، خط شاقولی که از جلوی زانو رد می‌شود باید بر مرکز پدال عمود باشد. در اکثر دوچرخه‌هایی که دارای زاویه متداول لوله‌ زین هستند، این کار باعث می‌شود تا قسمت قابل لمس بالای استخوان ران در امتداد لوله زین قرار گیرد.

دکتر مجید انصاری

متخصص پزشکی ورزشی

شماره نظام پزشکی ۱۰۰۶۴۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن