آسیب های دوچرخه سواری در کوهستان

آسیب های دوچرخه سواری کوهستان

محبوبیت دوچرخه سواری کوهستان، از روند پرطرفدار شدن فعالیت‌های فضای باز پیروی کرده است. تقریبا یک سوم آسیب های دوچرخه سواری طی مسابقه رخ می‌دهد که باعث شده در میان ورزش‌های المپیکی پر ‌آسیب محسوب شود. طی المپیک ۲۰۱۲ لندن، ۲۱ درصد دوچرخه سواران کوهستان آسیب‌های حاد یا مزمن را گزارش کردند که منجر به …

آسیب های دوچرخه سواری کوهستان ادامه مطلب »