رباط صلیبی

آشنایی با آسیب های رباط صلیبی خلفی

آشنایی با آسیب های رباط صلیبی خلفی

رباط صلیبی خلفی پشت زانو قرار دارد. این رباط، یکی از چندین رباطی است که استخوان ران (فمور) را به درشت‌نی (تیبیا) متصل می‌کند. رباط صلیبی خلفی باعث می‌شود درشت‌نی زیاد به عقب حرکت نکند. آسیب به رباط صلیبی خلفی نیاز به نیروی زیادی دارد. یکی از شایع‌ترین دلایل آسیب‌دیدگی، برخورد زانوی خم‌شده به داشبورد …

آشنایی با آسیب های رباط صلیبی خلفی Read More »

پارگی و آسیب رباط صلیبی قدامی زانو

پارگی و آسیب رباط صلیبی قدامی زانو

رباط متقاطع جلویی ( Anterior cruciate ligament) یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است. از جمله عوامل مهم ثبات هر مفصل زانو، سالم بودن رباط‌ها و کپسول و در نهایت منیسک‌ها است و این مسأله خصوصاً در حین راه رفتن، دویدن، بالا و پایین رفتن از پله نقش بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، پارگی یا آسیب رباط …

پارگی و آسیب رباط صلیبی قدامی زانو Read More »

اسکرول به بالا