آسیب‌های مزمن اندام فوقانی در دوچرخه سواران

آسیب‌های مزمن اندام فوقانی در دوچرخه سواران

آسیب عصب‌های مدین و اولنار در دوچرخه ‌سواران شایع است و احتمالاً به دنبال فشار، کشش و لرزش مداوم این عصب‌ها در مچ دست ایجاد می‌شود. آسیب عصب اولنار(فلج دوچرخه‌سواران) که یکی از موارد آسیب‌های مزمن اندام فوقانی در دوچرخه سواران است، در ٪۳۵-۱۹ این ورزشکاران دیده می‌شود و علائم متداول آن درد، بی‌حسی و …

آسیب‌های مزمن اندام فوقانی در دوچرخه سواران Read More »