درد بعد از جراحی زانو تا چند روز ادامه دارد؟

پرسش و پاسخ ارتوپدیدسته بندی: تعویض مفصل زانودرد بعد از جراحی زانو تا چند روز ادامه دارد؟
maedeh 9 ماه قبل

درد بعد جراحی تا چند روز ادامه دارد؟

دکتر آرش شرافت وزیری عضو سایت پاسخ داده شده 8 ماه قبل

برحسب اینکه چه جراحی صورت میگیرد متفاوت میباشد

2 پاسخ
دکتر آرش شرافت وزیری عضو سایت 8 ماه قبل

برحسب اینکه چه جراحی صورت میگیرد متفاوت میباشد

دکتر آرش شرافت وزیری عضو سایت 8 ماه قبل

برحسب اینکه چه جراحی صورت میگیرد متفاوت میباشد

به بالای صفحه بردن