ویدیوهای آموزشی حرکات شانه

سر شانه از جلو با دمبل دو طرفه

پرس شانه با دمبل

سرشانه از جلو با سیم کش تک

سرشانه از طرفین با سیم کش دو طرفه

حرکت سر شانه از جلو با هالتر

سرشانه از جلو با سیم کش

پرس شانه از جلو با دستگاه اسمیت

سر شانه از طرفین با دمبل خوابیده

پرس شانه از جلو با هالتر

پشت شانه با دمبل خوابیده

سر شانه از طرفین با دمبل تک

پشت شانه با سیم کش یکطرفه

اسکرول به بالا